با وجود ماهواره های هواشناسی و ماهواره مخابراتی ما قادر خواهيم بود تا از اوضاع جوی هر نقطه از کره زمين را که خواسته باشيم مطلع گرديم . به اين منظور کانالهای تلويزيونی و سايتهای اينترنتی برای اطلاع شرايط جوی راه اندازی شده اند تا هرکس بتواند شرايط محيط خود را براحتی بررسی کند.

مهندسين هواشناسی از اطلاعات ماهواه بخوبی استفاده کرده و به آنها اطمينان دارند.ماهواره های هواشناسی نه فقط به منظور پيش بينی اوضاع جوی بلکه با اهداف ديگری که در زير به آنها اشاره خواهيم کرد به مآموريت خود ادامه می دهند.

  • ماهواره های هواشناسی با ارسال امواج راديويی با طول موجهای مختلف به طرف زمين و دريافت انعکاس اين امواج اقدام به تجزيه و تحليل و استخراخ اطلاعات ارزشمندی مانند ميزان دمای سطح زمين ، ميزان انرژی رها شده ، چگونگی لايه های جوی و .... می پردازند.
  • ماهواره های هواشناسی به کمک ماهيگيران حرفه ای آمده و آنها را از اوضاع جوی و دمای دريا ها مطلع می سازند.
  • ماهواره های هواشناسايی توانايی کسب اطلاعات مربوط به ميزان بارش برف در خلال فصل زمستان ، حرکت کوه های يخی در مناطق قطبی را داشته و حتی می توانند عمق اقيانوسها را تعيين کنند.
  • ماهواره ها ی هواشناسی علاوه بر توانايی تهيه عکسهای با کيفيت بسيار بالا بصورت اپتيک قادرند بوسيله دوربينهای مادون قرمز خود تصاوير ارزشمندی در شب و هوای ابری تهيه کنند. همچنين بوسيله دوربينهای مادون قرمز ميتوانند بر روند تغييرات در جنگلها نظاره داشته باشند.
  • ماهواره های هواشناسی نيز دارای حسگرهای حساس به بخار آب بوده و ميتواند ميزان چگالی بخار آب در لايه های جوی را بسنجد.
  • ماهواره های هواشناسی قادرند اطلاعات مربوط به فعاليت آتشفشانها ،  سرعت و حجم ابرها ، سرعت و جهت طوفانها ، زلزله های دريايی (سانومی) را شناسايی کره و در اختيار ما گذارد.
  • ماهواره های هواشناسی با استفاده از وسايل جانبی مانند فرستنده های شناور در اقيانوسها اوضاع و شرايط محيطی را جمع آوری کرده ، پس از آناليز آنها را در اختيار ايستگاهها ی مرکزی زمينی قرار می دهد.

ماهواره های هواشناسی در دو نوع مختلف ساخته و مورد استفاده قرار ميگيرند. نوع اول ماهواره های هواشناسی ماهواره های مدار همزمان زمين هستند.اين ماهوارهها بدليل ويژگی مداری خود همواره برروی مناطق تحت پوشش خود ثابت هستند. به همين دليل از آنها برای جمع آوری اطلاعات جوی و محيطی مربوط به مناطق معين استفاده می شود . اين ماهواره ها در ارتفاع ۳۵۵۰۰ کيلومتری قرار دارند. از اين ماهواره ها برای مشاهده حرکت ابرها ، سرعت و جهت طوفانها، تغييرات اوضاع درياها و اقيانوسها، حتی زلزله های دريايی (سانومی) استفاده می شود.

نوع ديگر ماهواره های هواشناسی ماهواره های مدار قطبی هستند . اين ماهواره درمدار پايين تری نسبت به ماهواره های مدار همزمان قرار دارند . از اينرو اين ماهواره ها قادرند جزئيات بيشتری از تغييرات جوی در اختيار ما قرار دهند . عکسهايی که اين ماهواره ها تهيه ميکنند بسيار باکيفيت تر و دقيقتر از ماهواره های مدار همزمانی است. اين ماهواره ها هر ۹۰ دقيقه يکبار در مدار خود به دور زمين می چرخند و خلال يکدور گردش بدور زمين نوار باريکی از سطح زمين را تحت پوشش خود قرار می دهند. با کنار هم قرار دادن اين نوارها تمامی سطح زمين پوشش پيدا ميکند . اين ماهواره ها مناطق قطبی را در هر دور تناوب خود پوشش ميدهند. نهايتآن اين ماهواره ها جزئيات بسيار دقيقی از محيط زندگانی ما در اختيارمان ميگذارد.

ماهواره هواشناسی  Meteosat 

اين ماهواره از نوع مدار همزمانی بوده و توسط آژانس فضايی اروپا (ESA ) طراحی و ساخته شده است .اين ماهواره مآموريت خود را از سال ۱۹۸۸ در مدار زمين آغاز كرده است. اين ماهواره علاوه بر توانايی در تهيه تصاوير هواشناسی بصورت اپتيك و با كيفيت مطلوب می توانند توسط دوربينهای مادون قرمز خود تصاوير جالب توجه ای در تاريكی شب و يا از ميان توده های تهيه كند. همچنين اين ماهواره اطلاعات جمع آوری شده را بصورت رمز به ايستگاه مركزی خود در آلمان ارسال ميكند و از آنجا به هر جا كه لازم باشد ارسال ميگردد.

ماهواره Neteosat  يك ماهواره استوانه ای شكل است كه قطر آن ۲۱۰ سانتيمتر و ارتفاع آن ۴۳۰ سانتيمتر می باشد. اين ماهواره دارای تلسكوپ پرقدرت راديومتری بوده كه در قسمت ميانی ماهواره قرار دارد. بدنه استوانه ای شكل آن از سلولهای خورشيدی ساخته شده است كه برای تهيه انرژی لازم ماهواره بكار گرفته می شود.فضای بين بدنه استوانه ای شكل و لوله ميانی آن بوسيله لوازم جانبی و باطريهای قابل شارژ تجهيز شده اند. علاو براين ماهواره فوق وسايل جمع آور مختلفی را به همراه خود حمل می كند تا وسعت جمع آوری آن افزايش يابد.

+ نوشته شده توسط ایمان علیان imalian_1368@yahoo.com در و ساعت 11:4 |


Powered By
BLOGFA.COM